Mi a Dplay Entertainment Limited, Angliában 09615785 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott vállalat vagyunk, amelynek bejegyzett irodája a Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Egyesült Királyság cím alatt található, és vállalatunk az Öntől gyűjtött személyes adatok adatkezelője.Ingyenes és díjköteles szolgáltatások széles választékát kínáljuk, mint például az Eurosport és az Eurosport Player (együttesen a „Szolgáltatások”).
Rendkívül komolyan vesszük az adatvédelmet, és szeretnénk a lehető legátláthatóbb módon kezelni az Ön személyes adatait.Ha rákattint az „Adataim elérése” linkre a „Fiókja” „Személyes adatok” szakaszában, könnyen hozzáférhet bizonyos általunk kezelt személyes adataihoz. Itt röviden elmagyarázzuk, hogyan használjuk fel ezeket a személyes adatokat.
Olyan Önről tárolt személyes adatok is előfordulhatnak, amelyek nem érhetők el az „Adataim elérése” linken keresztül; például az ügyfélszolgálatunkkal folytatott interakciói. Ha szeretne hozzáférni az Önről általunk tárolt bármely egyéb személyes adathoz, kérjük, lépjen kapcsolatba Adatvédelmi irodánkkal a DPO@discovery.com címen (vagy Németországban a datenschutz@joyn.de címen), vagy vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal a webhely „Súgó” részén található „Kapcsolatfelvétel” vagy „Élő csevegés” linkekre kattintva.
További információk arról, hogy milyen Önre vonatkozó személyes adatokat kezelünk, és hogyan használjuk fel azokat, az Adatvédelmi szabályzatunkban találhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt használt valamennyi meghatározásra az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott kifejezéseket kereszthivatkozással alkalmazzuk.
Az Ön személyes adatai és azok általunk történő felhasználásának módja
Az alábbi bekezdésekben ismertetjük a személyes adatok azon kategóriáit, amelyeket az „Adataim elérése” linkre kattintva teszünk Önnek elérhetővé, és röviden elmagyarázzuk, hogyan használjuk fel azokat.Általában véve azonban személyes adatait abban az esetben használjuk fel, ha arra az Önnel fennálló szerződésünk teljesítéséhez van szükségünk, ha az jogos érdekeink vagy jogi kötelezettségeinknek való megfelelés miatt szükséges, vagy ha az engedélyezett, mivel Ön megadta a hozzájárulását.
Teljes név és e-mail cím
 • Fiókja létrehozása és kezelése érdekében.
 • Szolgáltatási és fiókadminisztrációs követelmények miatt, például ha a Szolgáltatásokkal kapcsolatos okokból kapcsolatba kell lépnünk Önnel.
 • A visszaélések felderítése és megelőzése érdekében.
 • Annak biztosítása érdekében, hogy Ön és mások is releváns tartalmakat láthassanak a közösségi média platformok használata során (további magyarázatot adunk alább és Adatvédelmi szabályzatunkban).
 • Marketinganyagok küldése érdekében, amennyiben erre jogosultak vagyunk.
Marketing preferenciák
 • Annak biztosítása érdekében, hogy kizárólag akkor küldjünk Önnek marketinganyagokat, ha arra jogosultak vagyunk.
Ország/terület
 • Az Ön országában elérhető tartalmak megjelenítése, valamint annak biztosítása érdekében, hogy az adott tartalomhoz utazása során hozzáférést kapjon (ha erre kötelesek vagyunk).
Felhasználói azonosító
 • Annak megértése érdekében, hogy Ön hogyan éri el a Szolgáltatásainkat, és a Szolgáltatásaink eléréséhez milyen eszközöket használ.
Az előfizetése részletei
 • Fiókja kezelése és a Szolgáltatások adminisztrálása érdekében.
 • Annak megértése érdekében, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatásokat (például mikor jelentkezett be utoljára a Fiókjába), hogy folyamatosan optimalizálhassuk és fejleszthessük Szolgáltatásainkat.
Fizetési adatok
 • A Szolgáltatások adminisztrálása és az Ön fizetéseinek feldolgozása érdekében.
 • A visszaélések felderítése és megelőzése érdekében.
Személyes adatait jogi okokból is kezeljük, az Adatvédelmi szabályzatunkban leírtak szerint.
Személyes adatait nem kezeljük az Általános Adatvédelmi Rendelet 22. cikkének (1) bekezdésében és 22. cikkének (4) bekezdésében említett típusú automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás céljából.
Hogyan és kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait
Személyes adatait a következő körülmények között osztjuk meg:
 • Harmadik fél szolgáltatók: Amikor harmadik fél szolgáltatókkal osztunk meg személyes adatokat bizonyos szolgáltatások nevünkben történő elősegítése vagy nyújtása érdekében, többek között IT infrastruktúra szolgáltatókkal és fizetési szolgáltatókkal.
 • Vállalatcsoport tagjai: Személyes adatait megadhatjuk leányvállalatainknak és társvállalatainknak abból a célból, hogy a személyes adatokat a nevünkben kezeljék a Szolgáltatások Önnek történő nyújtása érdekében.
 • A jogszabályoknak és jogi eljárásoknak való megfelelés: Amikor bírósági végzésekre vagy jogi eljárásra válaszolunk, illetve jogaink előterjesztése vagy érvényesítése, illetve jogi igénnyel szembeni védekezés esetén. Amikor saját megítélésünk szerint úgy véljük, hogy szükség van az adatok megosztására jogellenes tevékenységek, feltételezett visszaélés, bármely személy fizikai biztonságát érintő potenciális fenyegetés, Használati feltételeink megsértésének kivizsgálása vagy megelőzése, illetve ezekkel szemben intézkedések megtétele érdekében, illetve ha ezt jogszabály előírja.
 • Összeolvadás vagy felvásárlás: Amikor az Ön adatait egy másik vállalat felvásárlása vagy az azzal történő összeolvadás miatt kell továbbítanunk.
 • Közösségi média platformok: Bizonyos személyes adatokat megosztunk közösségi média platformokkal; például, amikor személyre szabott közönségeszközöket használunk releváns hirdetések megjelenítése érdekében, és amikor olyan funkciókat foglalunk bele a Szolgáltatásainkba, amelyek lehetővé teszik, hogy Ön könnyedén megossza tartalmainkat ezen platformokon.
Nemzetközi adattovábbítások
Amikor az Egyesült Királyság vagy az EGT területén kívülre továbbítunk személyes adatokat, akkor mi:
 • belefoglaljuk az ilyen harmadik felekkel létrejött szerződéseinkbe a személyes adatoknak az EGT-n kívülre történő továbbítására vonatkozó, az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket (ezek az általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR 46. cikk (2) bekezdésében jóváhagyott feltételek);
 • (ha releváns, és ha a személyes adatokat megkapó személy az Egyesült Államokban található) biztosítjuk, hogy a címzett az Adatvédelmi Pajzs részese legyen, amely arra kötelezi őket, hogy az Európa és az Egyesült Államok között megosztott személyes adatok részére hasonló védelmet nyújtsanak; vagy
 • biztosítjuk, hogy az ország, amelyben az Ön személyes adatait kezelni fogják, az Európai Bizottság által a GDPR 45. cikke szerint „megfelelőnek” minősített ország legyen.
Adatmegőrzés
Személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokat az itt és az Adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott okokból használnunk kell.A fizetett előfizetéssel kapcsolatos személyes adatokat 5 évvel az előfizetése lejárta után töröljük, amennyiben Ön nem rendelkezik élő és érvényes jogosultsággal a Szolgáltatásaink használatára, és Ön nem jelentkezett be a fiókjába 5 évig, kivéve, ha jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, viták rendezése vagy megállapodásaink érvényesítése érdekében meg kell őriznünk a személyes adatokat.
Az Ön jogai
Önt megilletik bizonyos jogok a személyes adataival kapcsolatban: hozzáférési jog, helyesbítési jog, törlési jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog és a tiltakozáshoz való jog. Ezek a jogok nem minden esetben illetik meg; ha Ön gyakorolja bármelyik jogát, és mi úgy véljük, hogy az nem áll fenn az adott helyzetben, vagy kivétel alkalmazandó alóla, akkor ezt közölni fogjuk Önnel, amikor válaszolunk a kérelmére.
Az EGT-n belül Ön jogosult arra is, hogy panaszt nyújtson be a helyi adatvédelmi hatóságoknál, ha úgy gondolja, hogy nem tartottuk be az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat. A helyi hatóság az Ön országától függően eltérő lehet.Az Ön jogaira vonatkozó további részleteket, illetve az adatvédelmi hatóságok listáját az Adatvédelmi szabályzatunkban találja